Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 06-06-2023, Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Grupa II

Witamy. Na tej stronie będą się znajdować wiadomości dotyczące grupy II.

 • "Wakacyjne podróże - małe i duże"

  WhatsApp Image 2020-06-16 at 11.32.31.jpeg

  W  III tygodniu czerwca, grupa średniaków realizowała tematykę: "Wakacyjne podróże  -  małe i duże"".  W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci:poszerzały poprzez opowiadania, filmy edukacyjne, wiersze, ilustracje wiedzę na temat regionów i ukształtowania Polski, rozwijały słownik bierny i czynny, rozwijały myślenie logiczne,  przyczynowo - skutkowe, spostrzegania słowne, uczyły się pracować z globusem, rozbudzały w sobie potrzebę poszerzania wiedzy na tematy związane z krajem, usystematyzowały wiedzę na temat znaczenia kolorów  na mapie, rozwijały wrażliwość na piękno naszego kraju, rozwija w sobie potrzebę zdobywania nowych informacji i poznawania nowych miejsc. utrwaliły zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw, poznały charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego, morskiego, przypomniały sobie nazwy Polskich gór, morza, rozwijały sprawność malowania farbami, rysowania, kolorowania,  klejenia, wycinania, rozwijały sprawność motoryki małej podczas ćwiczeń grafomotorycznych , uczyły się słuchać instrukcji, kształciły koncentrację i wytrwałość podczas wykonywania zadań, rozwijały wyobraźnię  i  orientację przestrzenną, doskonaliły umiejętność wskazywania i rozróżniania kierunków w przestrzeni, brały udział w zabawach muzyczno - ruchowych, ćwiczyły pamięć  odtwórczą  przy piosence podczas wykonywania ruchów zgodnych z treścią, poszerzyły wiedzę na temat  Polskiej waluty, poznawały nominały monet i banknotów w toku zabawy, doskonaliły umiejętność klasyfikowania i segregowania, rozwijały sprawność ruchowa i fizyczną , poszerzyły wiedzę o lesie oraz bogactwach lasu, dostrzegały piękno lokalnej przyrody, rozwijały wrażliwość  słuchową podczas wsłuchiwania się w odgłosy przyrody, poznawały piosenki związane z tematem, rozwijały poczucie rytmu.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 24-06-2020 21:06
 • "Czy wiosna, czy lato - bezpieczny chcę być".

  WhatsApp Image 2020-06-08 at 10.14.01.jpeg

  W II tygodniu czerwca,   grupa średniaków realizowała tematykę: "Czy wiosna, czy lato - bezpieczny chcę być". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci: uważnie słuchały nowych opowiadań, wierszy związanych z tematami dnia, poszerzyły i utrwaliły  wiedzę na podstawie filmów edukacyjnych, poznały charakterystyczne oznaki nowej pory roku - lata, utrwaliły nazwy pór roku, rozwijały  logiczne myślenie i umiejętność kojarzenia podczas wymieniania skojarzeń związanych z latem, rozwijały spostrzeganie wzrokowo - ruchowe,  doskonaliły koncentracje uwagi i pamięć słuchową podczas wykonywania proponowanych zadań, poszerzyły wiedzę , na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach , w lesie, rozwijały umiejętności komunikacyjne i językowe, uczyły się formułować zdania nakazu i zakazu, poznawały nowe piosenki związane z tematem, rozwijały umiejętności wokalne, tworzyły ikony symbolizującą nakaz i zakaz, utrwaliły w toku zabaw numery alarmowe, kojarząc je z odpowiednimi służbami, dowiedziały się jak się zachować w sytuacji zagrożenia, wykonywały zadania według instrukcji, utrwalały wygląd cyfr łącząc je  i kojarząc z numerami alarmowymi, budowały tor przeszkód z różnych dostępnych materiałów, rozwijały umiejętności plastyczne, manualne i konstrukcyjne. kształtowały orientację w przestrzeni, wzmacniały więzi emocjonalne podczas wspólnego wykonywania zadań.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 17-06-2020 15:47
 • Wszystkie dzieci nasze są"

  Dzień Dziecka gr. 2 (9).jpeg

  W I tygodniu czerwca, który obejmował: 1.06. - 5.06.2020 r.  grupa średniaków realizowała tematykę: "Wszystkie dzieci nasze są". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci: poszerzały wiedzę na temat życia dzieci w różnych zakątkach świata - nazywanie członków rodziny, uczyły  się wyrażać  swoje emocje, aktywnie spędzały Dzień Dziecka w gronie najbliższych, przeżywały pozytywne emocje wiązane ze swoim świętem, doskonaliły umiejętność odczytywanie swojego imienia, poznały nowoczesne środki przekazu, czuły się docenione, kochane  i ważne, poznały swoje prawa, rozwijały  koordynację wzrokową podczas odszukiwania dzieci na kolażu oraz odszukiwania swoich imion na balonikach, poznawały utwory literackie, opowiadania, filmy edukacyjne związane z tematem zajęć w danym dniu, rozwijały umiejętność komunikatywną podczas odpowiednia na pytania, formowania wypowiedzi na dany temat, rozwijały twórcze myślenie podczas wypowiedzi na pytania otwarte, rozwijały logiczne myślenie i uwagę podczas wykonywania zadań w Kartach Pracy, doskonaliły sprawność manualną podczas wycinania, klejenia, rysowania, lepienia z plasteliny, uczyły się przezywać wartości emocjonalne i estetyczne, uczyły się redagować wspólnie z dorosłym  listy, próbowały wyrazić za pomocą rysunku swoje odczucia i myśli, utrwaliły znajomość adresu, uczyły się słownie opisać siebie i powiedzieć kilka informacji na swój temat, utrwaliły znaczenie słów związanych z pocztą, dostrzegały różnice kulturowe pomiędzy dziećmi z całego świata, rozwijały inwencję twórczą, kreatywność oraz orientację przestrzenną, rozpoznawały figury geometryczne brały udział w zabawach konstrukcyjnych i sensorycznych, poznały doskonaliły umiejętność planowania i przewidywania, wykazywały  się spontanicznością i pomysłowością podczas improwizacji ruchowej kształtuje poczucie rytmu, wzbogacały wiedzę o świecie, doskonaliły umiejętności wokalne i pamięć podczas nauki fragmentów piosenek, poznały pojęcie "tolerancja".

  zobacz więcej
  Data publikacji: 11-06-2020 22:02
 • "Niby tacy sami, a jednak inni".

  WhatsApp Image 2020-05-27 at 09.39.02.jpeg

  W IV tygodniu maja,.  grupa średniaków realizowała tematykę: "Niby tacy sami, a jednak inni". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci: poznały opowiadania, wiersze, piosenki, filmy edukacyjne związane z realizowanym tematem dnia, uczyły się nazywać emocje, rozwijały mowę komunikatywną podczas opowiadania treści obrazka, kształtowały uwagę podczas słuchania osób dorosłych, instrukcji, uczyły się tolerancji wobec niepełnosprawnych, chorych, ludzi innych ras, rozwijały spostrzegawczość, sprawność grafomotoryczną podczas wykonywani ćwiczeń w Kartach Pracy, ćwiczyły logiczne myślenie, rozwijały umiejętność rysowania, malowania, wycinania i klejenia, doskonaliły umiejętność rysowania postaci ,uczyły się budować poprawne relacje społeczne i rodzinne, poszerzyły wiadomości przyrodnicze związane z powstawaniem tęczy, poprawnie nazywały kolory tęczy, rozwijały kreatywność podczas układania tęczy z różnych materiałów, poznały poprzez działanie i film edukacyjny zasady działania wago szalkowej,  uczyły się szacować, mierzyć kształtowały umiejętność wnioskowania, porównywania, poszerzały wiadomości matematyczne o pojęcia dotyczące określeń ciężkości, uczyły się konstruować biorąc pod uwagę instrukcje, rozwijały sprawność fizyczną, kształtowały prawidłową postawę ciała, brały udział w zabawach ruchowych, brały udział w zabawach rozwijających zmysły, przypomniały sobie ile mamy zmysłów, próbowały odczuwać, jak się czują osoby niewidome, głuchonieme, dowiedziały się jak dbać o wzrok, słuch, uczyły się współpracowania z drugą osoba podczas zabaw, uczyły się mówić o swoich odczuciach i odpowiednio je nazywać, brały udział w zabawach muzycznych,

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 05-06-2020 15:16
 • Święto Kochanych Rodziców"

  101540497_941308269651391_6518348689772118016_n.jpeg

  Maj to miesiąc, w którym obchodzimy najpiękniejsze święto - Święto Matki, dlatego w trzecim tygodniu maja grupa średniaków realizowała tematykę: "Święto kochanych Rodziców". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci: poszerzały wiedzę na temat związany z rodziną - nazywanie członków rodziny, uczyły  się wyrażać  swoje emocje, dowiedziały się, w którym miesiącu obchodzimy Dzień Matki i Dzień Ojca, poznawały   ciekawe zabawy z lat dziecięcych swoich rodziców, rozwijały mowę komunikatywną oraz umiejętność udzielania odpowiedzi, uczyły  się szacunku wobec Rodziców, osób starszych, kształtowały  sprawność ruchową ciała, doskonaliły  pamięć i koncentrację uwagi, ucząc się fragmentu wiersza, doskonaliły  percepcję wzrokową, ruchową, słuchową, manualną. interesowały się czytaniem i pisaniem podczas prób odszukiwania liter i odwzorowywania ich, doskonaliły  umiejętność analizy i syntezy wyrazowej, rozwijały  sprawność manualną podczas wycinania, rysowania, składania, kolorowania  i klejenia, utrwalały wiedzę, podczas wykonywania zadań w Kartach Pracy odpowiednich do tematu, rozwijały  wrażliwość emocjonalną względem najbliższych, rozwijały  twórcze myślenie podczas wypowiedzi na temat, poszerzały wiedzę poprzez oglądanie filmów edukacyjnych proponowanych przez nauczycielki zgodnych z tematem dnia lub tygodnia, współtworzyły wspólne prace, rozwijały umiejętność szacowania, mierzenia i porównywania, uczyły się posługiwać miarką, utrwalały graficzny wygląd cyfr, doskonaliły umiejętność nazywania kierunków w przestrzeni, brały udział w zabawie pantomimicznej, rozwijały umiejętność słuchania muzyki i wyrażania jej ruchem, kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, uczyły się współpracować z dorosłymi.
   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 31-05-2020 20:41
 • Rytmika Klubu Geniusza

  pobrane.png

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z propozycji bezpłatnego filmu dla czterolatków z okazji Dnia Matki.  To  zajęcia rytmiki oraz załączane do każdego z nich materiały - nagrania piosenek w dwóch wersjach: z tekstem i bez tekstu. Od czerwca na stronie Klubu Geniusza dostępne będą kolejne lekcje o tematyce: Dzień Taty, zakończenie roku szkolnego, wakacje- w wersjach dla każdej grupy wiekowej.

  Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://klubgeniusza.pl/rytmika/, gdzie można znaleźć inne materiały demonstracyjne.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 26-05-2020 16:34
 • "Co kryje majowa łąka?"

  WhatsApp Image 2020-05-11 at 12.20.22.jpeg

  W II tygodniu maja grupa średniaków realizowała tematykę: "Co kryje majowa łąka". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanych  przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Marię Pielorz dzieci: poszerzyły wiadomości o barwach ochronnych zwierząt  na podstawie filmów edukacyjnych "Zabawa w chowanego ", "Pracowite jak pszczółki", "Wiosenna łąka", poznały  pojęcie "Barwy ochronne w przyrodzie oraz potrafiły odnieść się do konkretnych przykładów, rozwijały mowę komunikatywną, uwagę, logiczne myślenie, koncentrację, poszerzały  wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na łące na podstawie ilustracji oraz własnych obserwacji, brały  aktywny udział w zabawach ruchowych, dostrzegały piękno majowej przyrody, doskonaliły umiejętność obserwacji i spostrzegania, uczyły się korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, utrwalały wiedzę, wykonując ćwiczenia i zadania w KP, rozwijały umiejętność malowania farbą, operowania pędzlem, doświadczały, eksperymentowały, uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych słuchały piosenki, interpretowały muzykę ruchem, rozwijały pamięć poprzez naukę tekstu piosenki, aktywnie słuchały muzykę poważną, poznały pojęcie "symetria" na podstawie wyglądu motyla, rozwijały koordynację wzrokowo - ruchową i orientację przestrzenną, cieszyły się z możliwości wspólnych zabaw z rodzeństwem, rozwijały umiejętność wycinania, klejenia, kolorowania, rysowania i malowania, rozwijały  umiejętności wokalne podczas śpiewania piosenki, utrwaliły nazwy dni tygodnia, poznały figurę przestrzenną   - sześcian, rozwijały umiejętność rysowania owadów, kształtowały wyobraźnię przestrzenna i koordynację wzrokowo - ruchową, doskonaliły umiejętność liczenia, doskonaliły sprawność ruchową, poszerzyły wiadomości o życiu pszczół i pszczelich produktach, Wszytskie działania były wykonywane przy dużym zaangażowaniu Rodziców. 

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 21-05-2020 11:07
 • Zabawy z Wodzirejem Mironem

  pobrane.jpeg

  Drodzy Rodzice i Kochane dzieci. Mamy dla bardzo miłą niespodziankę. Oto  linki do filmików z tańcami i animacjami. Jest to seria 8 spotkań (na razie) w czasie, których spotykamy zamaskowane postaci, które zapraszają do tańca. Wszystko łączy postać Profesora Mirona. 

   Mamy nadzieję, że będą się podobały dzieciom i Rodzicomh. 

  https://www.youtube.com/watch?v=mipXhi0HiXc (wstępny-zapowiedź)

  https://www.youtube.com/watch?v=vXsoKZSm4H4

  https://www.youtube.com/watch?v=XsixCqbt08M&t=2s

  https://www.youtube.com/watch?v=RcwofLDG8zg

  https://www.youtube.com/watch?v=5qpGg0JxMhg

  https://www.youtube.com/watch?v=uNii5RNPI8U

  https://www.youtube.com/watch?v=_OuVFkuvmKs

  https://www.youtube.com/watch?v=Eit5yyhmB_Q

  W planie są jeszcze dwa filmiki. Pozdrawienia wraz z linkami przesyła  Mirek Jaworowski - Miron Wodzirej (Profesor Miron).

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 20-05-2020 17:30
 • Dzień Strażaka

  cats.jpeg

  Grupa średniaków z naszego przedszkola przygotowała niespodziankę dla  strażaków  ze Starych Budkowic z okazji Dnia św. Floriana. Wraz z życzeniami od przedszkolaków, Dyrekcji i wszystkich pracowników placówki strażacy otrzymali poprzez Whodshapa laurki i obrazki przedstawiające wozy bojowe. Niestety obecna sytuacja nie pozwoliły na bezpośrednie spotkanie z naszymi bohaterami. Zarząd oraz Strażacy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach bardzo podziekowali  za miły gest i obiecali, że na pewno będą dalej współpracować z naszym przedszkolem.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 14-05-2020 21:10
 • "Moja Ojczyzna jest częścią Europy".

  WhatsApp Image 2020-05-06 at 08.57.25.jpeg

  W I tygodniu maja  grupa średniaków realizowała tematykę: "Moja Ojczyzna jest częścią Europy". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  dzieci: poszerzyły wiadomości i pracy strażaka na podstawie filmu edukacyjnego, uczciły Dzień Strażaka doceniając ich trudna i oddana pracę poprze rysowanie laurek oraz strażaków przy pracy, czuły się członkiem grupy poprzez wspólne działanie, uczyły się korzystać z nowoczesnych środków przekazu, rozwinęły sprawność  manualną i grafomotoryczną podczas wykonywania prac plastycznych i grafomotorycznych, poznały legendy, opowiadania, wiersze o powstaniu Polskich miast, powstaniu Uni Europejskiej, utrwaliły nazwy polskich symboli narodowych, rozwijały koncentrację i uwagę podczas słuchania, rozwijały pamięć podczas nauki piosenki "Warszawska Syrenka", rozwijały umiejętności językowe i komunikatywne podczas wypowiedzi na temat "Czym się różni miasto od wsi",uczyły się korzystać z książek jako źródła wiedzy, utrwalały wiedzę, wykonując zadania w KP, dowiedziały się że Polska jest częścią Europy, uczyły się obcować z globusem, dowiedziały się co oznaczają kolory na mapie, osłuchały się z nazwami krajów Europejskich, poznały najważniejsze miejsca, zabytki i potrawy krajów Europejskich, rozwijały umiejętności konstrukcyjne, myślenie przestrzenne podczas konstruowania wybranych budowli, uczyły się szacować, mierzyć "na oko", mierzyły za pomocą stopy, dłoni, zrozumiały co oznacza pojęcie: "miarka", potrafiły wymienić środki transportu, rozwijały wyobraźnię, kreatywność sprawność manualną palców podczas wykonywania wybranej potrawy europejskiej, poszerza wiedzę , na temat kuchni europejskiej, rozwijały samodzielność i nabywały nowe doświadczenia podczas działania w kuchni.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 14-05-2020 20:59

DSC02064.jpegDSCN0848 [640x480].jpegDSCN0977.jpegIMG_3417 [640x480].jpegIMG_3779 [640x480].jpegkl5 (1).jpegP6241527.jpegPC213026.jpegPrzedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg