Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 06-06-2023, Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Innowacja pedagogiczna

 • Sprawozdanie z Innowacji "Badanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców."

  W czerwcu 2015 zakończyła się w Przedszkolu Publicznym w Starych Budkowicach realizacja innowacji metodycznej pt. „Poznawanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców” autorstwa Wioletty Golleni i Wiesławy Nieckarz.
  Innowacją objęte były wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu. W jej realizacji uczestniczyli również nauczyciele, rodzice i zapraszani eksperci.

  Innowacja zakładała trzy główne cele:
  I. Zaspokajanie i wspieranie ciekawości oraz rozwijanie zainteresowań otaczającym światem  poprzez tworzenie warunków do poznawania i rozumienia znaczenia nauki i techniki w życiu człowieka.
  II. Stwarzanie warunków do podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzanych badań, eksperymentów, doświadczeń na podstawie zdobytych wiadomości.
  III. Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowo twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, eksperymentowania oraz pracy metodą projektów.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 02-09-2015 22:49
 • Opis projektu badawczego gr. II: "Co wiemy o piasku, czyli badacze mali właściwości piasku będą poznawali..."

  Zdjęcie 3.jpeg

  W drugiej połowie czerwca ( od 15.06.15 do 19.06.2015 r.) dzieci z grupy II zrealizowały ostatni projekt edukacyjny w ramach innowacji pedagogicznej „Poznawanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców”. Tym razem zajęły się poznawaniem i odkrywaniem właściwości piasku. Głównym celem projektu było:
  - rozbudzanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody nieożywionej – obserwacja cech charakterystycznych piasku,

  - tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, tworzenie pierwszych hipotez.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 16-07-2015 12:17
 • Opis projektu badawczego:"Łąka tęczą malowana"

  projekt łąka (49).jpeg

  Projekt ten był realizowany w grupie III w dniach 11.05 - 21.05.2015r., a jego głównym celem było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, poznanie mieszkańców mikro  i  makroprzestrzeni świata, budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

  Nasz projekt rozpoczęliśmy od zabawy rozwijającej twórcze myślenie, polegającej na szukaniu odpowiedzi na pytanie: "Co kryje majowa łąka?" Dzieci miały różne bardzo ciekawe spostrzeżenia, np. majowa łąka kryje szum wiatru, robaki, śpiew ptaków, zielone roślinki, kolorowe kwiatki, kolory lata, kolorowe motyle,,,

  zobacz więcej
  Data publikacji: 18-08-2015 20:56
 • Opis projektu badawczego "Barwy wiosennej łąki"

  Zdjęcie 6.jpeg

  W drugiej połowie maja ( od 18.05.15 do 22.05.2015 r.) dzieci z grupy II zrealizowały kolejny projekt edukacyjny w ramach innowacji pedagogicznej „Poznawanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców”. Tym razem zajęły się poznawaniem i odkrywaniem życia na łące. Głównym celem projektu było wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i bogactwa przyrody w najbliższym otoczeniu oraz zachęcanie dziecka do poznawania świata przyrody poprzez uważną obserwację, dostrzegania jego piękna.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 16-07-2015 22:25
 • Opis projektu badawczego: "Łąka wiosną - w Królestwie Wiosny - W świecie kolorowym i radosnym"

  2.jpeg

  W dniach  25.05.2015r- 29.05.2015r w grupie I realizowany był cykl zajęć w ramach projektu edukacyjnego   „ Łąka wiosną – W królestwie wiosny- W świecie kolorowym i  radosnym”.Celem edukacji przedszkolnej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, ukształtowanie właściwego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie dziecka do zrozumienia roli człowieka w tym świecie.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 24-06-2015 17:08
 • Opis projektu badawczego :"Mali ogrodnicy - to My"

  Zdjęcie0192.jpeg

  Projekt  ten realizowany był w grupie dzieci 5 i 6 - letnich w miesiącu kwietniu, w dniach: 20.04 - 28.04.2015 r.  Głównym celem projektu było:- poznanie warunków niezbędnych do kiełkowania nasion (woda, ciepło, powietrze, głębokość posadzenia).

       - kształtowanie pojęć przyrodniczych (rośliny, kwiaty, kamienie, żwir, piasek, gleba),

       - zapoznanie ze sposobem odżywiania roślin i możliwością wykorzystania naturalnych

  odpadów do nawożenia gleby, na której są hodowane,

       - poznanie otaczającego świata oraz poszerzanie wiedzy na drodze badawczej, eksperymentalnej i odkrywczej,

       - rozumienie roli pracy człowieka w ogrodzie.

  Nasz projekt był związany z wiosennymi pracami w ogrodzie. Na początku   poznaliśmy opowiadanie "Tajemnice małego nasionka". Na podstawie opowiadania poznaliśmy etapy wzrostu roślin.  Dzieci dowiedziały się jaka jest różnica pomiędzy sianiem i sadzeniem. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 10-07-2015 21:34
 • Opis działań w ramach projektu: "Eksperymentalny ogródek średniaków"

  projekt ogródek (43).jpeg

  W dniach 20.04.2015r- 24.04.2015r w grupie II realizowany był cykl zajęć w ramach projektu edukacyjnego   "  Eksperymentalny ogródek średniaków”

  Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu  i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata.

  Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczośći wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Naszym zadaniem  jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę życia w zgodzie z przyrodą korzystać z jej bogactw i dobrodziejstw . Chcąc ratować nasze środowisko, musimy uświadomić sobie potrzebę podjęcia działań mających na celu jego ochronę .Dlatego szczególnie ważne  jest budzenie wrażliwości dotyczącej środowiska roślin i zwierząt

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-06-2015 19:02
 • Opis projektu badawczego: "Z wiosną za pan brat - sadzimy, siejemy i przyrodę szanujemy"

  DSCN4275.jpeg

  Projekt ten był realizowany w grupie I w miesiącu kwietniu. W ramach realizowanego projektu maluchy w znaczący sposób rozwinęły swoje zainteresowania przyrodnicze przez bezpośrednią obserwację wiosennych prac w ogródkach warzywnych i założonych   hodowli  w grupie oraz współudziale w pracach siewnych w przydomowych  ogródkach. Maluchy dzięki działaniom w ramach projektu zdobyły i rozszerzyły dotychczasową wiedzę przyrodniczą  a także  wzbogaciły słownik .

  zobacz więcej
  Data publikacji: 16-07-2015 23:18
 • Opis projektu badawczego: "Muzyko - gdzie jesteś?"

  projekt muzyczny gr. III (10).jpeg

  Projekt "Muzyko - gdzie jesteś?" był realizowany w miesiącu marcu (16.03. - 23.03.2015r.), w grupie dzieci najstarszych. Celem głównym projektu  było:

  - wspieranie rozwoju dziecka poprzez kontakt z muzyką i aktywność skorelowana z muzyką,

  - rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią,

  -  rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu,

  -  rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, m. in. słuchu muzycznego, poczucia rytmu, umiejętności gry na instrumentach  perkusyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych,

  -  rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 02-05-2015 23:38
 • Opis działań w ramach realizacji projektu badawczego:"Odkrywamy świat dźwięków"

  Zdjęcie2828.jpeg

  W marcu ( 09.03. 2015 – 13.03.2015 r.) grupa II odkrywała świat dźwięków. Głównym celem projektu badawczego „Odkrywamy świat dźwięków” było:
  - budzenie pasji samodzielnego aktualizowania wyobrażeń,
  - podsycanie ciekawości, zdziwienia i chęci poznawania,
  - dostarczanie okazji do radości odkrywania,
  - rozwijanie wrażliwości na różnorodne dźwięki oraz muzykę ukrytą w różnej postaci w najbliższym otoczeniu dziecka,
  - wyzwalanie aktywności twórczej dzieci poprzez obcowanie z muzyką.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 29-03-2015 22:17

DSC02064.jpegDSCN0848 [640x480].jpegDSCN0977.jpegIMG_3417 [640x480].jpegIMG_3779 [640x480].jpegkl5 (1).jpegP6241527.jpegPC213026.jpegPrzedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg