Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 07-05-2021, Imieniny: Augusta, Gizeli, Ludomiry

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Rok szkolny 2020/2021

 • „Przedszkolak jako uczestnik ruchu drogowego" .

  WhatsApp Image 2021-04-11 at 15.20.57.jpeg

  Bardzo miło nam poinformować, że Emma Szubert zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:  „PRZEDSZKOLAK JAKO UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO” . Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 14-04-2021 12:06
 • "Wiosna w ogrodzie" - podsumowanie tygodnia gr. 1

  W ogrodzie , gr. 1 (3).jpeg

  „W ogrodzie” to tematyka realizowana w grupie najmłodszej w drugim tygodniu pracy zdalnej, tj. w dniach: 06.04. – 09.04.2021 r.

  Podczas zabaw realizowanych przy wsparciu Rodziców, a zaproponowanych przez nauczycielki grupy I, dzieci:

  rozwijały zainteresowania i wzbogaciły wiedzę przyrodniczą, poznały zawód ogrodnika, nazywały podejmowane przez niego czynności i charakterystyczne elementy jego stroju, poznały nazwy i przeznaczenie wybranych narzędzi ogrodniczych, miały okazję korzystać z narzędzi ogrodniczych podczas zabaw i sytuacji zadaniowych, kształtowały poczucie sprawstwa zakładając własną hodowlę roślin, były zachęcane do wykonywania drobnych prac w ogrodzie, poznały elementy budowy kwiatu, poznały kolejne etapy rozwoju kwiatów na podstawie filmu edukacyjnego i ilustracji, obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą znane ogrody w Polsce i na świecie, dostrzegały piękno ogrodów, poszukując go w różnorodności barw i kształtów,  kształtowały percepcję i pamięć słuchową poprzez uważne słuchanie tekstów literackich czytanych przez dorosłych, rozwijały mowę komunikatywną podczas rozmów w oparciu o teksty literackie, filmy edukacyjne, ilustracje, doświadczenia własne i najbliższych.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 14-04-2021 10:51
 • "Wiosna w ogródku i na wiejskim podwórku" - podsumowanie tygodnia nauki zdalnej w gr. 2

  WhatsApp Image 2021-04-12 at 17.18.19.jpeg

  W dniach 6-9.04.2021 grupa II realizowała temat „Wiosna w ogródku i na wiejskim podwórku”. Podczas zajęć zdalnych dzieci z rodzicami wzbogacały wiedzę nt. prac polowych wykonywanych przez rolnika, poznały maszyny (współczesne i dawne), które ułatwiają mu pracę, wzbogacały wiedzę nt. pracy ogrodnika, wyrabiały szacunek do pracy ogrodnika i rolnika, uważnie słuchały opowiadań, wierszy, piosenek, odpowiadały na pytania, rozpoznawały i nazywały zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode), opisywały wygląd zwierząt i ich młodych, wskazywały różnice pomiędzy nimi, słuchały i rozpoznawały odgłosy wybranych zwierząt hodowlanych, rozpoznawały i nazywały narzędzia ogrodnicze,
  - dokonywały analizy sylabowej nazw narzędzi ogrodniczych, wyodrębniały głoski w nagłosie i wygłosie, rozwijały logiczne myślenie, układały historyjkę obrazkową - cykl rozwojowy fasoli, poznały wygląd różnych nasion, przygotowały wybrane hodowle roślin, poznawały właściwości ziemi i piasku, rozwijały postawę badawczą. 
   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 13-04-2021 19:33
 • "Wiosna na wsi" - podsumowanie tygodnia w grupie 3.

  WhatsApp Image 2021-04-07 at 20.19.25.jpeg

  W I tygodniu kwietnia, który obejmował: 05.04. - 09.04. 2021 r.  grupa starszaków realizowała tematykę: "Wiosna na wsi". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanymi przez nauczycielki gr. III p. Lidię Białas i p. Wiesławę Nieckarz  dzieci: uważnie słuchały  tekstów  czytanych przez dorosłego, były zainteresowane literaturą dziecięcą, rozwijały umiejętność selekcjonowania informacji podczas odpowiadania na pytania, interesowały  się informacjami dotyczącymi zwierząt, poszerzały wiedzę przyrodniczą, potrafiły skupić uwagę na ilustracji, filmie edukacyjnym poszerzając wiedzę, rozwijały koordynację wzrokową, uczyły się  współpracować z  osobą dorosłą podczas nauki zdalnej, rozwijały logiczne myślenie, rozwijały umiejętność czytania, tworzenia rymów, wykonywały  proste zadania matematyczne, prawidłowo stosowały znaki: <,>, +,-,=,  doskonaliły umiejętność  przeliczania używając liczebników głównych i porządkowych, samodzielnie wykonywały  zadania w KP, uważnie słuchały instrukcji słownej, brały  aktywny udział w zabawach ruchowych, rozwijały sprawność ruchowa naśladując zwierzęta.  poszerzały wiedzę o życiu zwierząt hodowlanych.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 14-04-2021 11:45
 • Wielkanoc - zdalne nauczanie, gr. I

  gr.I, Wielkanoc (8).jpeg

   „Wkrótce Wielkanoc” to tematyka realizowana w grupie najmłodszej w pierwszym tegorocznym tygodniu pracy zdalnej, tj. w dniach: 29.03. – 02.04.2021 r. Podczas zabaw realizowanych przy wsparciu Rodziców, a zaproponowanych przez nauczycielki grupy I, dzieci:  poznały symbole i tradycje wielkanocne, kultywowały tradycje i zwyczaje rodzinne związane ze świętami przejmowane od pokoleń, wspólnie z rodzicami opracowały listę przedświątecznych planów opatrzoną symbolami graficznymi,  były wdrażane do planowania jako ważnej umiejętności na drodze prowadzącej do osiągnięcia zamierzonych celów, wzmacniały więzi rodzinne, były uwrażliwiane na fakt radości czerpanej ze spędzania czasu z najbliższymi, nazywały członków rodziny; z pomocą dorosłego podawały ich imiona i nazwiska.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-04-2021 10:54
 • Wielkanoc - zdalne nauczanie w gr. 2

  gr. 2 (1).jpeg

  " Wielkanoc" to tematyka kompleksowa realizowana w grupie średniaków od 29.03.2021 r. do 02.04.2021 r. w czasie pracy zdalnej: 
  W ramach domowych zajęć, przy dużym udziale rodziców:
   wzbogacały wiedzę nt. symboli i zwyczajów wielkanocnych, poznały ciekawostki związane z jajkiem i kurą, wzbogacały wiedzę nt. wybranych zwierząt hodowlanych, naśladowały głosy i sposób poruszania się zwierząt, ćwiczyły narządy mowy, doskonaliły słuch fonematyczny, rozwijały spostrzegawczość wzrokową, doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową,  układały historyjkę obrazkową,  liczyły, klasyfikowały, porównywały zbiory, utrwalały pojęcia „duży, średni, mały” oraz „tyle samo”.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-04-2021 11:08
 • Wielkanoc - zdalne nauczanie gr. 3

  n..jpeg

  W V tygodniu marca, który obejmował: 29.03. - 02.04. 2021 r.  grupa starszaków realizowała tematykę: "Wielkanoc". W ramach tej tematyki podczas zajęć domowych wykonywanych pod kierunkiem  Rodziców,  a zaproponowanymi przez nauczycielki gr. II p. Lidię Białas i p. Wiesławę Nieckarz  dzieci: uważnie słuchały  tekstów  czytanych przez dorosłego, rozwijały  mowę komunikatywną podczas opowiadania historyjek  obrazkowych, odpowiadania na pytania, opowiadania własnych doświadczeń, uważnie i zainteresowaniem  oglądały filmy dydaktyczne, rozwijały  myślenie przyczynowo – skutkowe, samodzielnie wykonywały  zadania w KP.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-04-2021 11:25
 • Informacja

  pobrane (1).png

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej informujemy, ze wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone w terminie oraz dokumenty potwierdzają spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Lista kandydatów znajduje  się na półpiętrze w przedszkolu. Bardzo prosimy o potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 02.04.2021 r. - 09.04.2021r.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 01-04-2021 12:58
 • Uwaga!!!

  pobrane (1).png

  Szanowni Rodzice

  Informujemy, że w ramach nowych obostrzeń w walce z koronawirusem

  decyzją rządu z dnia 25.03.2021 r.,

  w okresie od 29.03 do 09.04.2021 r. wprowadzone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola z wyjątkiem zapewnienia opieki dla:

  – dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  - dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  -dzieci pracowników służb porządkowych (straż pożarna, policja, wojsko, straż miejska),

  Wszystkim pozostałym dzieciom zapewniamy naukę zdalną poprzez komunikator  Whatsapp oraz stronę internetową przedszkola na podstronach poszczególnych grup.

  Proszę osoby z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o pilny kontakt z dyrektorem.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 26-03-2021 14:49
 • "Bajkowa kraina"

  166401789_478443933507074_1256389061937427791_n(1).jpeg

  Miło nam poinformować, że Alicja Morka z grupy straszaków zajęła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie  Plastycznym "Bajkowa kraina". Praca wykonana pod kierunkiem pani Lidki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 28-03-2021 21:36

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg