Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 25-11-2020, Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Ważne

DOCzałącznik nr 1-Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka.doc

DOCzałącznik nr 2- Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka.doc

DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o nie wstępowaniu na drogę sądowej.doc

Procedura rekrutacji dzieci
do Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach
w czasie epidemii  COVID - 19

 1. Do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom w związku z brakiem możliwości wykonywania pracy zdalnej w domu, a w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wskazuje MEN.
 2. Rodzic zgłasza chęć zapisu dziecka do przedszkola w czasie epidemii na własną odpowiedzialność.
 3. Rodzic musi zgłosić chęć zapisu dziecka do przedszkola w czasie epidemii i złożyć odpowiednie dokumenty: zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka, oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz oświadczenie o nie występowaniu na drogę sądową przeciw placówce i dyrektorowi  w razie zarażenia się dziecka wirusem COVID- 19 – załącznik nr 1.2.3.
 4. Rodzic codziennie musi dostarczać aktualne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka z datą oraz podpisem.
 5. Rodzice i dzieci powyżej 4 roku życia przychodzący do przedszkola muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz posiadać rękawiczki.
 6. Dziecko przed wejściem do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę.
 7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko od rodzica objawów chorobowych takich, jak katar, kaszel, osłabienie, biegunka  i inne wskazujące na złe samopoczucie dziecka, pracownik nie odbiera go, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 8. Każde dziecko musi być zaopatrzone w nowe obuwie zmienne.
 9. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola, rodzice są zobowiązania do zachowania odpowiedniej odległości (2 m) od pracownika przedszkola oraz między innymi rodzicami przyprowadzającymi dzieci.
 10. Na teren placówki  przedszkola dzieci będą wpuszczane pojedynczo.
 11. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do szatani przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 12. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów.
 13. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola dokładnie umyło ręce mydłem i wodą,  a następnie przebrało się i udało do odpowiedniej sali.
 14. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 15. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić  5 ze względu na metraż sal. Grupy będą tworzone w zależności od godzin przebywania w przedszkolu.
  W przypadku większej ilości zgłoszonych dzieci, będą one kierowane do innych przedszkoli na terenie gminy.
 16. W przypadku stwierdzenia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych podczas jego pobytu w przedszkolu, dziecko jest natychmiast izolowane od grupy w innym pomieszczeniu, a rodzic jest informowany o tym fakcie i jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
 17. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych do szatni.

 

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg