Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 29-03-2023, Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  Z kulturą za pan brat poznajemy siebie i otaczający nas świat - rozwijanie właściwych postaw prospołecznych, systemu wartości, samodzielności i decyzyjności poprzez aktywne poznawanie kultury polskiej i europejskiej. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2023 12:59
 • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  Dzieci w świecie wartości – rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez stosowanie innowacyjnych metod aktywizujących rozwijających samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość dziecka:

  - nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym.
  - budowanie systemu wartości u dzieci, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe ,
  - przekazywanie wychowankom wartości kulturowych, wzorców zachowań, przykładów postępowania, czynów, wskazań słownych, wprowadzenie dzieci w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego,
  - doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem  w toku działań kształtujących odporność emocjonalną,
  - rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z zachowaniami i umiejętnościami społecznymi np. szacunek, życzliwość, pokojowość, sprawiedliwość, odwaga, solidarność itd.
  - poznawanie utworów literackich związanych z kształtowaniem postaw i respektowaniem norm społecznych,
  - włączanie dzieci w działania na rzecz innych (akcje charytatywne), kształtowanie postaw niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, angażowanie się w ważne sprawy na rzecz innych,
  - dostrzeganie różnorodności zjawisk świata przyrodniczego,
  - ukazywanie piękna i bogactwa najbliższej okolicy,
  - pielęgnowanie tradycji i kultury regionalnej, narodowej, europejskiej,
  - rozwijanie aktywności poznawczej,
  - integracja zespołu rówieśniczego, umacnianie więzi koleżeńskich oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
  - rozwijanie umiejętności zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego,
  - poznawanie zasad i wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
  - propagowanie aktywności ruchowej dzieci i rodziców oraz zdrowego stylu życia poprzez aktywność na świeżym powietrzu,
  - podnoszenie sprawności fizycznej,
  - wyrabianie nawyków proekologicznych.
   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2023 12:54
 • Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  "Na Śląsku Opolskim rośniemy i mieszkamy, bo naszą Małą Ojczyznę kochamy" – wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej.

   

  - kształtowanie ekspresji  słownej oraz rozwijanie twórczej postawy , wzbudzanie zainteresowania słowem czytanym,

  - poznawanie legend, bajek, wierszy związanych z regionem,

  - nauka piosenek i prostych tańców ludowych,

  - wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i środowiska lokalnego w edukacji dzieci,

  - spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska,

  - organizacja wycieczek po regionie,

  - współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

  - wykorzystanie gwary śląskiej w krótkich scenkach teatralnych,

  - wykorzystanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci,

  -  tworzenie możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń, stanowiących  podstawę późniejszego zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć w najbliższym terenie,

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  I. "Słuchamy i czytamy - twórczość dzieci rozwijamy" - stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez systematyczny kontakt z literatura.

  II. Chętnie przekształcamy i działamy, z matematyką problemów nie mamy" - dalsze wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych na miarę ich potrzeb i możliwości.

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  I. "Piękno wokół nas' -wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych naszego regionu w edukacji czytelniczej i przyrodniczej dzieci.

  II. "Zwinny matematyk" - rozwijanie sfery intelektualnej w toku zabaw matematycznych i sportowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji dzieci.

   

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015         


  I. "Muzyką malowane" – rozwijanie ekspresji twórczej  - integracja muzyki z plastyką" – kontynuacja założenia z ubiegłego roku

  II.  "Mały badacz i odkrywca" – rozwijanie twórczych postaw dzieci, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymenty.

   

  " Aby rozwijać się , wzrastać, osiagać pewność siebie dzieci muszą dotykać , bawić się , pracować, doswiadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności i twórczości "
                                                                             (B. Ferrero )
   
  Główne cele :

  • Stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień : muzycznych , swobodnej twórczości  oraz przeżywania piękna i odbioru sztuki.
  • Zaspokajanie ciekawości i rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych .
  • Tworzenie warunków do eksperymentowania, doswiadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości

   

  ZAŁOŻENIA PLANU ROCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

  •      "Muzyką Malowane- rozwijanie ekspresji twórczej - integracja muzyki z plastyką"
  • "Wspieranie umiejętnosci interpersonalnych poprzez działania oparte na Teorii Inteligencji Wielorakiej"

   

  PDFPROGRAM WYCHOWAWCZY 2013-2014.pdf (94,21KB)

  PDFteoria inteligencji wielorakich_1_.pdf (349,34KB)

  PDFVI edycja programu Kubusiowi Przyjeciele Natury.pdf (49,86KB)

  zobacz więcej
  Data publikacji: 11-09-2013 21:46

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg