Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 29-03-2023, Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Grupa I

Witamy. Na tej stronie będą się znajdować wiadomości dotyczące grupy I. 

 • "Wakacyjnych planów ciąg dalszy"

  WhatsApp Image 2020-06-27 at 21.40.43 (2).jpeg

  Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci z grupy najmłodszej w dalszym ciągu realizowały tematykę związaną z wakacyjnymi planami. Podczas zajęć: gromadziły skojarzenia wokół nowej pory roku – lato, poznawały zalety naszego morza,  utrwaliły jego nazwę oraz położenie na mapie Polski, z pomocą rodzica wskazywały region zamieszkania na mapie Polski,  poznały lokalizację polskich gór na mapie,  poznawały piękno górskich widoków,  poznały zasady bezpieczeństwa związane z pobytem w górach,  wzbogaciły wiedzę nt. ratowników GOPR,  pozna pojęcia „szlaki, szczyt, najwyższy szczyt w polskich górach – Rysy”,  dowiedziały się, gdzie w Polsce leżą Mazury,  oglądały filmy edukacyjne prezentujące krajobrazy morskie, górskie, pojezierza, dostrzegały piękno polskiej przyrody,  układały i opowiadały historyjkę obrazkową „Wyjeżdżamy na wakacje” we właściwej kolejności,  utrwalały zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacji,  rozwijały pamięć oraz umiejętność skupiania uwagi,  utrwalały numery alarmowe,  rozwiązywały zagadki słowne związane,  rozwijały umiejętność uważnego słuchania,  doskonaliły logiczne myślenie, utrwalały zasady bezpieczeństwa związane z pobytem nad wodą,  wzbogacały słownictwo, utrwala orientację w schemacie ciała podczas zabaw muzyczno – ruchowych „Ręce do góry”, „Idzie zuch”, „Do góry i na dół”,  przeliczały w zakresie siedmiu (w razie potrzeby z pomocą dorosłego),  gromadziły doświadczenia w zakresie rozwiązywania zadań testowych, uczyły się oddzielać warstwę matematyczną zadania od warstwy pozamatematycznej,  doskonaliły poczucie rytmu, rozwijały koordynację słuchowo – ruchową podczas zabaw muzyczno – rytmicznych, aktywnie uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych,  naśladowały pojazdy,  poruszały się w rytm muzyki,  dostosowywały ruch do zmieniającej się muzyki, ćwiczyły aparat mowy podczas ćwiczeń oddechowych, logopedycznych,  wykonały pracę plastyczną „Zamek z piasku” nową technika – malowanie mąką i piskiem, wzbogacały doznania sensoryczne,  wykonały doświadczenie „Zróbmy sobie morze”,  wycinały rybki z papieru,  kształtowały koordynację oko - ręka, doskonaliły chwyt pęsetkowy,  usprawniały motorykę małą,  wzbogacały repertuar ruchów dłoni,  aktywnie korzystały z pobytu na świeżym powietrzu,  sprawnie wykonuje proponowane ćwiczenia ruchowe,  rozwijały ogólną sprawność ruchową,  sprawnie wykonywały karty pracy związane  tematem wakacji,  doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy).

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 28-06-2020 14:07
 • "Wakacyjne plany"

  WhatsApp Image 2020-06-22 at 12.37.21 (2).jpeg

  Maluchy aktualnie realizują tematykę kompleksową „Wakacyjne plany”, Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci, usprawniały aparat mowy podczas zabawy logopedycznych, oddechowych, ortofonicznych, rozwiązywały zagadki słowne, słuchowe, wzrokowe, uważnie słuchały opowiadań, odpowiadały na pytania związane z realizowaną tematyką, utrwalały nazwę naszego kraju oraz symbole narodowe, utrwalały nazwy naszego morza oraz gór, wzbogaca słownictwo, poznawały bogactwo krajobrazów Polski, rozwijały wrażliwość na piękno naszego kraju, doskonali pamięć podczas nauki wyliczanek i piosenek, rozpoznawały i nazywały nazywa pojazdy, dzieliły nazwy pojazdów na sylaby, naśladowały pojazdy, koncentrowały się podczas słuchania instrukcji, usprawniały sprawność rąk, aktywnie brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych, dostosowywały ruch do zmieniającej się muzyki, doskonaliły  poczucie rytmu, reagowały na umówione sygnały muzyczne, rozwijały koordynację słuchowo – ruchową, z uwagą oglądał i wykonywały eksperymenty z pływaniem i tonięciem różnych przedmiotów oraz ich efekty,  rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe,  wyciągały wnioski z zabaw badawczych, wzbogaca doznania sensoryczne podczas rysowania na piasku i zabaw piaskiem, aktywnie korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, wzbogacały słownictwo, poszerzały wiedzę nt. pracy konduktora w oparciu o piosenkę oraz bajkę animowaną „Podróż pociągiem”, poznały zasady zachowania się w pociągu, różnicowały pojęcia: szybko – wolno, liczyły w dostępnym zakresie, aktywnie uczestniczyły z zabawach dydaktycznych i klasyfikacyjnych, nazywały rzeczy, które należy spakować wyjeżdżając nad wodę oraz w góry,  segregowały ilustracje przedmiotów charakterystycznych dla wakacyjnych wycieczek względem kryterium przydatności,  uczyły się planować i przewidywać,  z pomocą dorosłego tworzyły listę rzeczy potrzebnych podczas wakacyjnego wyjazdu do wybranego przez siebie miejsca,  wzbogacały wiedzę nt. pociągów współczesnych i dawnych, uczestniczyły w wirtualnym spacerze po Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,  rozwijały zainteresowania techniczne, rozwijały wyobraźnię, doskonaliły umiejętności plastyczne, kształtowały właściwy chwyt kredki,  doskonaliły umiejętność sprawnego ubierania i rozbierania się, uczyły się prawidłowo składać ubrania, rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, rozwijały ogólną sprawność fizyczną oraz zwinność podczas ćwiczeń ruchowych, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy).

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 22-06-2020 22:31
 • "Odkrywamy leśne tajemnice".

  WhatsApp Image 2020-06-15 at 16.57.27 - Kopia.jpeg

  W grupie Maluchów w terminie 08.06 – 12.06.2020 realizowana była  tematyka „Odkrywamy leśne tajemnice”Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci:  poznawały las w oparciu o filmy edukacyjne, utwory literackie oraz bezpośrednią obserwację, rozbudzały zainteresowania przyrodnicze, rozwijały umiejętność dostrzegania piękna naszej lokalnej przyrody, wzbogacały wiedzę nt. życia zwierząt w lesie, poszerzały wiedzę nt. znaczenia lasu dla życia człowieka, poznały budowę drzewa, wzbogacały wiedzę o pracy leśniczego, doskonaliły umiejętność  odpowiadania na pytania,  wzbogacały słownik czynny, rozwiązywały zagadki słowne, słuchowe i wzrokowe, rozwijały aparat mowy podczas zabaw ortofonicznych, rozpoznawały figury geometryczne – trójkąt,  określały (szacowały) wysokość i grubość drzew, rozwijały wrażliwość słuchową,  rozróżniały odgłosy przyrody, reagowały na zmianę nastroju w muzyce, ilustrowały ruchem, mimiką, gestem treść opowiastek ruchowych, reagowały na umówione sygnały, kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, doskonaliły koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową podczas zabaw muzyczno – ruchowych, doskonaliły umiejętność świadomego relaksowania się przy muzyce, usprawniały motorykę małą podczas lepienia zwierzątek z plasteliny, układały naturalne obrazki z darów natury, rozwijały zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, wykonały pracę półprzestrzenną  pt. „Wiosenne drzewo” z wykorzystaniem wydzieranki, rozwijały umiejętności plastyczne, usprawniały mięśnie dłoni, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, rozwijały ogólną sprawność fizyczną oraz zwinność podczas ćwiczeń ruchowych, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 16-06-2020 17:55
 • "Słońce świeci dla wszystkich dzieci".

  WhatsApp Image 2020-06-07 at 21.44.10 (3).jpeg

  „Słońce świeci dla wszystkich dzieci” to tematyka realizowana w grupie dzieci najmłodszychPodczas domowych zabaw z rodzicami dzieci: wzmacniały więzi rodzinne podczas rodzinnego spędzania Dnia Dziecka, wzbogacały wiedzę nt. wyglądu, życia dzieci z różnych krajów, wzbogacały słownik czynny, poznały pojęcie „tolerancja”, poznały prawa dziecka, ćwiczyły pamięć podczas nauki piosenki „Piłka”, doskonaliły koncentrację uwagi, rozwijały koncentracje uwagi podczas słuchania wierszy, opowiadań i piosenek dziecięcych, doskonaliły płynne wypowiedzi podczas odpowiadania na pytania, ćwiczyły aparat mowy podczas zabaw artykulacyjnych, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową,rozwiązywały zagadki słowne, słuchowe, dotykowe, wzbogacały doznania sensoryczne, rozwijały umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, liczyły w dostępnym zakresie posługując się liczebnikami głównymi, rozwiązywały proste zadania tekstowe, kształtowały logiczne myślenie i intuicje matematyczne podczas zabaw tematycznych, utrwalały zwroty grzecznościowe, rozwijały wyobraźnię muzyczną, kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, ćwiczyły emisję głosu, doskonaliły koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową podczas zabaw muzyczno – ruchowych, utrwalały nazwy kolorów, eksperymentowały z barwami w celu uzyskania innych kolorów, obserwowały efekty doświadczeń i dzieliły się spostrzeżeniami na ich temat, wykonywały prace plastyczne, rozwijały wyobraźnię, rozwijały umiejętności plastyczne, usprawniały mięśnie dłoni, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, rozwijały ogólną sprawność fizyczną oraz zwinność podczas ćwiczeń ruchowych z piłką, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 08-06-2020 13:04
 • Święto Rodziny

  Dzień Dziecka gr. I (30).jpeg

  W ostatnim tydzieniu maja w grupie Maluchów   realizowana była  tematyka „Święto rodziców”.  Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci: rozwijały logiczne myślenie, wzbogacały słownik czynny, ćwiczyły pamięć podczas nauki piosenki „Mama i tata” oraz fragmentu wiersza „Moja rodzina”, doskonaliły koncentrację uwagi, rozwijały koncentracje uwagi podczas słuchania wierszy, opowiadań i muzyki klasycznej, doskonaliły płynne wypowiedzi podczas odpowiadania na pytania, opisywały treść obrazków, ćwiczyły aparat artykulacyjny podczas ćwiczeń ortofonicznych i artykulacyjnych, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, utrwalały nazwy członków rodziny, przypomniały sobie zabawę paluszkową „Rodzinka”, rozwiązywały zagadki słone i obrazkowe, gromadziły skojarzenia wokół wyrazu „dom”, wzbogacały wiedzę nt. zawodów rodziców oraz innych, określały czynności wykonywane przez mamę oraz osoby wykonujące różne zawody, wzmacniały więzi rodzinne, rozwijały intuicje matematyczne związane z szacowaniem wieku, wysokości oraz ilości, liczyły w dostępnym zakresie, klasyfikowały, przeliczały i porównywały liczbę obiektów w toku zabawy tematycznej w sklep, obcowały z pieniędzmi, utrwalały zwroty grzecznościowe, rozwijały wyobraźnię muzyczną, kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, ćwiczyły emisję głosu, doskonaliły koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową podczas zabaw muzyczno – ruchowych, rozwijały umiejętność naśladowania ruchów związanych z codziennymi czynnościami (gesty powitalne, jedzenie, ubieranie, kierowanie samochodem, itp.), doskonaliły kreatywność podczas wykonywania upominków dla najbliższych, samodzielnie wybierały technikę ozdabiania prac – ramka na zdjęcia, serce dla rodziców, rysowały swoją rodzinę, rozwijały umiejętności plastyczne, usprawniały mięśnie dłoni, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, rozwijały ogólną sprawność fizyczną podczas ćwiczeń ruchowych, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 05-06-2020 11:25
 • Rytmika Klubu Geniusza

  pobrane.png

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z propozycji bezpłatnego filmu dla czterolatków z okazji Dnia Matki.  To  zajęcia rytmiki oraz załączane do każdego z nich materiały - nagrania piosenek w dwóch wersjach: z tekstem i bez tekstu. Od czerwca na stronie Klubu Geniusza dostępne będą kolejne lekcje o tematyce: Dzień Taty, zakończenie roku szkolnego, wakacje- w wersjach dla każdej grupy wiekowej.

  Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://klubgeniusza.pl/rytmika/, gdzie można znaleźć inne materiały demonstracyjne.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 26-05-2020 16:34
 • "Majowa łąka".

  WhatsApp Image 2020-05-25 at 20.07.31.jpeg

  W grupie I Maluchy w trzecim tygodniu maja  realizowały  tematykę „Majowa łąka”. Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci: wzbogacały wiedzę nt. łąki, rozwijały zainteresowania przyrodnicze, poznawały zwierzęta i rośliny łąkowe podczas bezpośrednich obserwacji, podczas bezpośrednich obserwacji przyrody rozwijały zmysły: wzroku, słuchu, zapachu i dotyku, poznały zjawisko powstawania tęczy, utrwaliły nazwy kolorów, poznały cykl rozwojowy motyla, wzbogaciły wiedzę nt. barwy ochronnej zwierząt, rozwijały koncentracje uwagi podczas słuchania wierszy, opowiadań i muzyki klasycznej, doskonaliły płynne wypowiedzi podczas odpowiadania na pytania, wzbogacały słownik czynny, rozwijały umiejętność dokonywania analizy sylabowej wyrazów – nazw owadów, rozwijały logiczne myślenie, ćwiczyły aparat artykulacyjny podczas ćwiczeń ortofonicznych i artykulacyjnych, rozwijały pamięć, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, liczyły w dostępnym zakresie, doskonaliły umiejętność określania pór dnia, utrwalały nazwy pór roku, doskonaliły umiejętność układania rytmów, rozwijały umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku, pór dnia, rozpoznawały koło, doskonaliły umiejętność wycinania kół, wsłuchiwały się w dźwięki otoczenia, doskonaliły słuch fizyczny i muzyczny, rozwijały wyobraźnię muzyczną,  kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, ćwiczyły emisję głosu, aktywnie słuchały muzyki wg metody B. Strauss, doskonaliły koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową podczas zabaw opartych na metodzie D. Dziamskiej, wzbogacały doznania sensoryczne, poznały nowy sposób tworzenia prac plastycznych – odbijanie gąbką, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, rozwijały ogólną sprawność fizyczną podczas ćwiczeń ruchowych, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 25-05-2020 22:08
 • "Muzyka wokół nas"

  muzyka (9).jpeg

  W drugim tygodniu maja w grupie maluchów   była realizowana  tematyka: „Muzyka wokół nas”.
  Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci: rozwijały koncentracje uwagi podczas słuchania wierszy, opowiadań i muzyki klasycznej, doskonaliły płynne wypowiedzi podczas odpowiadania na pytania, wzbogacały wiedzę nt. muzyki, wsłuchiwały się w dźwięki otoczenia, rozwijały pamięć, doskonaliły słuch fizyczny i muzyczny, poznawały znaki muzyczne – klucz wiolinowy, nuta, pięciolinia, rozpoznawały i nazywały instrumenty, wykonywały proste instrumenty muzyczne – bębenek, badały możliwości akustyczne plastikowych kubków, doskonaliły umiejętność gry na bębenku, wzbogaciły wiedzę nt. twórczości i życia Fryderyka Chopina, rozwijały wyobraźnię muzyczną, kształciły poczucie rytmu podczas zabaw muzyczno – ruchowych, wydobywały dźwięki z różnych przedmiotów, organizowały koncert dla najbliższych, ilustrowały ruchem muzykę instrumentalna, aktywnie słuchały utworów Chopina, plastycznie przedstawiały utwór „Preludium deszczowe”, ćwiczyły aparat artykulacyjny podczas ćwiczeń ortofonicznych i artykulacyjnych, wzbogaciły słownik czynny o pojęcia: filharmonia, orkiestra, dyrygent, batuta, koncert, instrumenty perkusyjne, wirtualnie „odwiedziły” filharmonię w Opolu, liczyły w dostępnym zakresie, określały położenie przedmiotów względem innych przedmiotów, odzwierciedlały nastrój muzyki przy pomocy mimiki i ruchu, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały ogólną sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, doskonaliły umiejętność podskoków, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 25-05-2020 21:26
 • Zabawy z Wodzirejem Mironem

  pobrane.jpeg

  Drodzy Rodzice i Kochane dzieci. Mamy dla bardzo miłą niespodziankę. Oto  linki do filmików z tańcami i animacjami. Jest to seria 8 spotkań (na razie) w czasie, których spotykamy zamaskowane postaci, które zapraszają do tańca. Wszystko łączy postać Profesora Mirona. 

   Mamy nadzieję, że będą się podobały dzieciom i Rodzicomh. 

  https://www.youtube.com/watch?v=mipXhi0HiXc (wstępny-zapowiedź)

  https://www.youtube.com/watch?v=vXsoKZSm4H4

  https://www.youtube.com/watch?v=XsixCqbt08M&t=2s

  https://www.youtube.com/watch?v=RcwofLDG8zg

  https://www.youtube.com/watch?v=5qpGg0JxMhg

  https://www.youtube.com/watch?v=uNii5RNPI8U

  https://www.youtube.com/watch?v=_OuVFkuvmKs

  https://www.youtube.com/watch?v=Eit5yyhmB_Q

  W planie są jeszcze dwa filmiki. Pozdrawienia wraz z linkami przesyła  Mirek Jaworowski - Miron Wodzirej (Profesor Miron).

   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 20-05-2020 17:30
 • "Jestem Polakime, jestem Europejczykiem?

  WhatsApp Image 2020-05-11 at 15.32.21.jpeg

  W pierwszym tygodniu maja w grupie I   realizowały był  temat tygodnia „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” Podczas domowych zabaw z rodzicami dzieci: rozwijały zainteresowania innymi krajami, wzbogacały wiedzę o Europie, poszerzały zasób słownictwa, poznawały mapę, wykonywały ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne, słuchały etapowo fragmentów z książki „Listy od Feliksa” ,nagranych przez wychowawcę, poznały ciekawostki nt. różnych krajów europejskich oraz najbardziej charakterystyczne zabytki, poznały charakterystycznych bohaterów literackich dla poznawanych krajów europejskich, gromadziły doświadczenia w porównywaniu długości, utrwalały nazwy pojazdów, utrwalały dres zamieszkania, przypomniały sobie, jak należy poprawnie adresować list, uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych słuchały piosenki „Panie Janie” w różnych językach, rozwijały wyobraźnię podczas wykonywania prac plastycznych płaskich i przestrzennych „Wieża Eiffla” oraz „Kolorowa pizza”, tworzyły list wyrazowo – obrazkowy, wykonywały doświadczenie „Domowy wulkan”, doskonaliły sprawność manualną  i koordynację wzrokowo – ruchową podczas wykonywania prac plastycznych, doskonaliły spostrzegawczość wzrokową, sprawność manualną, umiejętności matematyczne oraz posługiwanie się mową komunikatywną podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń (karty pracy), rozwijały sprawność fizyczną podczas „Zabaw ruchowych z Kubusiem”, były zachęcane do ruchu na świeżym powietrzu.


   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 12-05-2020 16:11

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg