Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 15-01-2021, Imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

"Przedszkolaki wesołe zdobywają szkołę" 2018

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 grupa siódmoklasistów przygotowała dla przedszkolaków poczęstunek z okazji mikołajek (babeczki) i odwiedziła dzieci przedszkolne. Uczniowie spędzili w przedszkolu dwie i pół godziny, prowadząc specjalnie przygotowane przez uczniów dla przedszkolaków gry i zabawy ruchowe oraz bawiąc się z przedszkolakami w swobodne zabawy na dywanie.  

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 roku odbyło się 6 spotkań dla dzieci przedszkolnych w szkole oraz 1 spotkanie dla rodziców. Poza tym przedszkolaki uczestniczyły w 3 uroczystościach szkolnych i obejrzały wystawę sprzętu wypożyczonego do szkoły w ramach projektu „Mobilna Edukacja Ekologiczna” 

Zrealizowano następujące działania:  

Wstępna diagnoza potrzeb przedszkolaków na podstawie rozmowy z wychowawcą.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego służące poznaniu zasad obowiązujących na terenie sali gimnastycznej oraz organizacji gimnastyki.

Czarujemy z Baltie – zajęcia komputerowe prowadzone przez nauczyciela zajęć komputerowych. Poznanie szkolnej pracowni komputerowej i zasad zachowania w niej obowiązujących. Nauka uruchamiania komputera, pogadanka na temat wykorzystania komputerów i internetu w codziennym życiu. Poznanie Baltie - programu komputerowego stworzonego do nauki programowania od zera. Dzieci nauczyły się uruchamiać program, budowały scenkę z banku przedmiotów, obejrzały krótką bajkę stworzoną w tym programie.    

Trening zwinności i szybkości – zajęcia prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i uczniów klasy II na szklonym podwórku. Wyścigi z przeszkodami w zespołach  - rywalizacja drużynowa. Uczniowie klasy II objaśniali zasady zabaw i pełnili rolę  sędziów. Zajęcia miały na celu rozwijanie sprawności motorycznej i ruchowej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów gimnastycznych w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych, a także kształtowanie poprawnej postawy podczas współzawodnictwa - radość z wygranej i przyjmowanie ewentualnej przegranej.

Lekcja prowadzoną przez przyszłego wychowawcę służąca poznaniu metod i form pracy oraz organizacji 45 – minutowej jednostki lekcyjnej. Zajęcia edukacji matematycznej. Zabawy związane z programowaniem, praca indywidualna z kartami pracy (szlaczki, dyktando graficzne) oraz praca grupowa z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

Zajęcia językowe z nauczycielem germanistą  z wykorzystaniem dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego – gier planszowych, puzzli i plansz edukacyjnych doskonalących spostrzegawczość i umiejętność koncentracji. Stymulowanie poznawczej i społeczno - emocjonalnej aktywności dzieci, wyzwalanie ciekawości i zainteresowań poznawczych, wzbudzanie motywacji do wykonywania zadań i wpływanie na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci.

Jestem twórczy – zajęcia przygotowane przez nauczyciela polonistę,  współprowadzone przez uczniów klasy IV. Swobodna rozmowa na temat zasad obowiązujących w szkole, wspomnienia czwartoklasistów dotyczące zadań, jakie pojawiają się w klasach  I-III i zmian, jakie następują po opuszczeniu przedszkola, udzielanie odpowiedzi na pytania przedszkolaków. Podkreślenie znaczenia umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć – gra obrazkowa prowadzona przez uczniów klasy IV oraz lekcja kleksografii – swobodna zabawa plastyczna polegająca na tworzeniu obrazków z kolorowych kleksów, opisywanie wyobrażeń i skojarzeń zawiązanych z powstałymi kształtami  oraz rozwijanie powstałych wizji poprzez dorysowywanie elementów. 

Jedno spotkanie dla rodziców prowadzone przez przyszłego wychowawcę dotyczące skutecznych sposobów wdrażania do systematycznej pracy i obowiązków ucznia – zaprezentowanie metod pracy stosownych na zajęciach w klasie pierwszej, omówienie organizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, przekazanie informacji na temat oczekiwanych umiejętności dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Udział dzieci przedszkolnych w  powitaniu wiosny - wspólny pochód przez wieś, z okrzykiem „Żegnaj zimo, witaj wiosno”, po dotarciu na plac z tyłu szkoły, spalono przygotowane marzanny. 

Udział dzieci przedszkolnych w uroczystych akademiach z okazji Dnia Ziemi i Święta Konstytucji 3 maja. 

Zwiedzanie przez przedszkolaków zaprezentowanej w szkole wystawy w ramach projektu „Mobilna Edukacja Ekologiczna” (gra edukacyjna „Gra o miodek”, gra mobilna „Źródła zanieczyszczeń środowiska”, gra plenerowa „Przyrodnicze koło wiedzy”, multimedialny stół z modułami edukacyjnymi, prasa do roślin zielonych, tablice edukacyjne).

Aby wzbudzić zainteresowania zajęciami dzieci przedszkolne otrzymały specjalne dzienniczki ucznia, w których prowadzący zajęcia wpisywał datę i temat, a następnie nagradzał przedszkolaki kolorowymi zachętkami i motywacjami. Swoją ocenę za pomocą emotikon wystawiały też przedszkolaki, co stanowiło zarazem ewaluację programu.

 Celem programu był wzrost motywacji dzieci przedszkolnych do systematycznej pracy i powstanie więzi emocjonalnych ze szkołą, a także kształtowanie takich cech jak: samodzielność; otwartość na nowe doświadczenia; chęć podejmowania wyzwań oraz rozwój ważnych kompetencji społecznych: umiejętności zawierania przyjaźni, planowania, organizacji zajęć i podejmowania decyzji. Uczniowie szkoły mieli mieć możliwość rozwoju umiejętności właściwej współpracy z  młodszym kolegą - przedszkolakiem, rozwijania empatii i wrażliwości oraz umiejętności komunikacyjnych. Działania w ramach projektu miały także na celu wytworzenie dobrej relacji oraz pozytywnych emocji między dzieckiem przedszkolnym a starszym kolegą/koleżanką.  

  Ewaluacja zajęć wśród dzieci przedszkolnych odbywała się na bieżąco. Wychowawczyni grupy prowadziła wnikliwą obserwację zachowania dzieci i ich reakcji w czasie zajęć. Wnioski z obserwacji i rozmów z przedszkolakami są następujące: dzięki częstej obecności w szkole, poznaniu nauczycieli i przyszłego wychowawcy, oswojeniu się z rozkładem pomieszczeń w budynku, poznaniu metod i form pracy oraz organizacji  45 – minutowych zajęć lekcyjnych, ale przede wszystkim dzięki nawiązaniu koleżeńskich relacji ze starszymi kolegami i koleżankami przedszkolaki stały się bardziej pewne siebie. Można było u nich zaobserwować dużą swobodę, brak skrępowania i łatwość w nawiązywaniu kontaktów zarówno podczas zajęć jaki i w czasie przerw. Bardzo cieszyły się na każdą kolejną wizytę w szkole. 

Realizacja projektu została dobrze oceniona przez rodziców dzieci przedszkolnych. Z rozmów przeprowadzonych przez wychowawców przedszkola wynika, że dzieci w domu opowiadały o szkole, cieszyły się z kolejnych spotkań z uczniami, a rodzice mieli poczucie, ze zarówno wychowawcom przedszkola jak i nauczycielom szkolnym zależy na łagodzeniu lęku związanego z podjęciem nauki w szkole. Zajęcia przyniosły wszystkim wymierne korzyści, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i przedszkola w zakresie rozwoju emocjonalno – społecznego oraz umiejętności komunikacyjnych zarówno dzieci, nauczycieli, jak i rodziców

Przygotowała: Joanna Chrzanowska

 

 

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg