Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 18-01-2021, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

"Moja Mała Ojczyzna w legendach i podaniach"

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat ( 2013 -2010).
2. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne formatu A3 (bez  passe–partout).
3. Technika: dowolna płaska, oprócz materiałów sypkich i węgla.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
    - prace dzieci 3-4-letnich (rocznik 2013-2012),
    - prace dzieci 5-6-letnich (rocznik 2011-2010).
5. Ilość prac – max. 4 z jednej placówki tzn. po 2 prace z każdej kategorii wiekowej.
6. Każda praca powinna zawierać:
 na odwrocie metryczkę przygotowaną komputerowo:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- adres placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu;
z przodu w dolnym prawym rogu:
- tytuł legendy, podania,
- imię i wiek dziecka.
7. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora konkursu.
8. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, samodzielność. Mile widziane jest dołączenie do pracy tekstu ilustrowanej legendy lub podania.
9. Autorzy 3 najciekawszych prac z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i drobne nagrody. Przewidziane są także wyróżnienia.
10. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej A4 z naklejonym znaczkiem.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i nauczycieli w zakresie realizacji konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatora (autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego przekazu: strona internetowa przedszkola, lokalna prasa celem spopularyzowania Konkursu.  14.  Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 20 czerwca 2016r. na adres organizatora konkursu: 
Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach

                                            ul. Wołczyńska 2
                                            46-030 Murów

z dopiskiem: MOJA MAŁA OJCZYZNA W LEGENDACH I PODANIACH.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 czerwca 2016 r.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola ppbudkowice.murow.pl oraz na stronie Bliżej przedszkola.
17. Dodatkowe informacje – kontakt:

Zapraszamy

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg