Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 13-07-2020, Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

"Badanie świata i nie tylko, czyli przedszkolaki w roli naukowców"

Innowacja realizowana będzie we wszystkich grupach wiekowych naszego przedszkola z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci w różnym wieku oraz ramowych rozkładów dnia dla poszczególnych grup  opracowanych zgodnie z zaleceniami ministerialnymi dotyczącymi prawidłowej organizacji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
( zachowanie właściwych proporcji gospodarowania czasem przeznaczonym na: zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne, czynności samoobsługowe, porządkowe, opiekuńcze...). Zaplanowane zajęcia badawcze odbywać się będą podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych ujętych w planach miesięcznych opracowywanych dla każdej z grup oraz w czasie określanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – „dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować”.
Innowacyjność metodyczna polegać będzie na wprowadzaniu nowoczesnych metod zabawowo twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania, współdziałania w zespołach  oraz wykorzystywaniu metody projektów stymulujących rozwój inteligencji wielorakich wg teorii Howarda Gardnera, na których opiera się zatwierdzony na rok szkolny 2014/2015 Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby – Żabińskiej wydany przez wydawnictwo MAC.
Działania innowacyjne odbywać się systematycznie w każdej z grup wiekowych od października 2014 r. do czerwca 2015 r., prowadzone będą przez wszystkie nauczycielki pracujące w naszej placówce z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych znajdujących się w przedszkolu oraz na terenie ogrodu przedszkolnego, pobliskich lasów i łąk, zgodnie z opracowanymi tematami badawczymi ujętymi w harmonogramie .

Cele ogólne:

  1. Zaspokajanie i wspieranie ciekawości oraz rozwijanie zainteresowań otaczającym światem  poprzez tworzenie warunków do poznawania i rozumienia znaczenia nauki i techniki w życiu człowieka.
     
  2. Stwarzanie warunków do podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzanych badań, eksperymentów, doświadczeń na podstawie zdobytych wiadomości.
     
  3. Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, eksperymentowania oraz pracy metodą projektów.
    Działania realizowane w trakcie innowacja będą dokumentowane w formie:- zdjęć,

 Działania realizowane w trakcie innowacja będą dokumentowane w formie:
- zdjęć,
- prac plastycznych dzieci,
- opracowanych scenariuszy zajęć,
- opracowanych projektów badawczych,
- przygotowania katalogu literatury naukowej i dziecięcej przydatnej do realizacji działań
  innowacyjnych, dostępnej w przedszkolu,
- wykonania albumu z przeprowadzonych działań innowacyjnych.

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg