Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 22-02-2020, Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

SERDECZNIE       WITAMY                                                                       Przedszkole  w Starych Budkowicach  czynne jest w godz. 6.30 - 16.00.                                                                        

Innowacja pedagogiczna

 • Opis projektu badawczego: "Butelkowa Orkiestra"

  projekt muzyczny gr (11).jpeg

  W dniach 09.03.2015r.-13.03.2015r w grupie I realizowany był cykl zajęć w ramach projektu edukacyjnego  Zabawy badawcze „ Butelkowa Orkiestra”.

  Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka.Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny . Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego , koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Wszystkie formy zajęć muzycznych można wykorzystać do rozwijania dyspozycji twórczych dziecka, do kształtowania jego ekspresji.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 08-04-2015 20:27
 • Opis realizacji projektu badawczego "Kosmos w zasięgu ręki"

  P4305486.jpeg

   Projekt "Kosmos w zasięgu ręki" był realizowany w miesiącu lutym, w grupie dzieci pięcio-  i sześcioletnich.

  Celem projektu było poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej, zdrowotnej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia, a także:

  - rozbudzanie zainteresowań poznawczych i badawczych w zakresie pojęć związanych ze środowiskiem przyrodniczym Ziemi oraz kosmosem;

  -  rozbudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej we wszystkich sferach rozwojowych;

   - integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów;

  - śmiałe podejmowanie nowych wyzwań i wyzwalanie pozytywnych emocji związanych  z samodzielnym dochodzeniem do rozwiązania problemu.

  - wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 09-04-2015 22:04
 • Opis działań w ramach projektu; "Kosmiczne światełka"

  kosmos gr. II (9).jpeg

  Pod koniec lutego (od 23.02. 2015 r. do 27.02 2015r.) przedszkolaki z grupy II realizowały projekt pt. „Kosmiczne światełka”.
  W trakcie projektu realizowano wiele obszarów z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego w różnych zakresach.
  Celem  głównym przedsięwzięcia było wyzwalanie ciekawości poznawczej, uświadomienie piękna i nieskończoności kosmosu, a w szczególności:
  - rozbudzanie ciekawości światem zewnętrznym,

  - dostarczanie informacji na temat gwiazd i planet,
  - poszerzenie wiadomości na temat kosmosu,
  - wzbogacenie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa poprzez wprowadzanie nazw nowo poznanych zjawisk, poszerzanie słownictwa dotyczącego pojęć przyrodniczych,
  - przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika,
  - rozwijanie wyobraźni dotyczącej przestrzeni kosmicznej,
  - budzenie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych,
  - integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów,
  - pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej,
  - rozwijanie umiejętności przedstawiania zjawisk i wydarzeń fantastycznych w określonej przestrzeni,
  - wyzwalanie pozytywnych emocji.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 26-03-2015 21:00
 • Opis działań w ramach projektu: "Czy to dzień, czy to noc?"

  projekt światło (21).jpeg

  Projekt badawczy: "Czy to dzień, czy to noc?" był prowadzony w miesiącu lutym w grupie dzieci najmłodszych. zabawy badawcze  ze światłem i cieniem pozwoliła dzieciom z grupy najmłodszej działać na wielu płaszczyznach  przy bardzo dużym zaangażowaniu rodziców  i nauczycieli.  . Na długo przed wprowadzeniem  powyższego projektu  wspólnie z pomocą n-la  pracowałyśmy  nad scenografią naszej sali, która jak się okazało w praktyce w przypadku dzieci najmłodszych miała  ogromny wpływ na efekty  powyższego projektu .

  zobacz więcej
  Data publikacji: 06-05-2015 19:14
 • Opis działań w ramach projektu: "Styczniowe i zimowe niespodzianki"

  P3075326.jpeg

  Projekt badawczy: "Styczniowe i zimowe niespodzianki" był realizowany w grupie III w miesiącu styczniu.Projekt "Styczniowe i zimowe niespodzianki" był realizowany w miesiącu styczniu, w grupie dzieci najstarszych. Celem projektu  było poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej, zdrowotnej, a także zaspokojenie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia.

   Wszystko zaczęło się od pięknego, zimowego, styczniowego poranka, podczas którego dzieci zobaczyły jak pięknie wyglądają drzewa za oknem. Stawiały mnóstwo pytań typu: Dlaczego tam są takie lodowe patyczki? Dlaczego drzewo jest białe? Co to jest szron? Dlaczego gałązki się tak świecą? Jak to się stało, że one tak wyglądają? itd.,

  zobacz więcej
  Data publikacji: 16-03-2015 19:10
 • Opis działań w ramach projektu badawczego:" W poszukiwaniu mrozu i śniegu".

  2. Poznajemy tajemnice śniegu.jpeg

  W styczniu dzieci z grupy II rozpoczęły bardzo ciekawe poszukiwania w ramach projektu badawczego „W poszukiwaniu mrozu i śniegu”.Głównym założeniem niniejszego projektu było poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej, a także zaspokajanie narastającego zaciekawienia światem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia.
  Realizując projekt zamierzałam osiągnąć następujące cele główne:
  - rozbudzić zainteresowania przyrodnicze dzieci,
  - stworzyć warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
  - stymulować umiejętności twórczego myślenia,
  - rozwinąć język w aspekcie komunikacyjnym,
  - rozwinąć wrażliwość artystyczną dzieci poprzez kontakt z otaczającą przyrodą.
  Realizacja projektu nie była prosta ponieważ nie mogliśmy się doczekać nadejścia zimy z mrozem i śniegiem. Pogoda nie sprzyjała naszemu przedsięwzięciu. Ale my się nie poddawaliśmy i szukaliśmy mrozu i śniegu w różnych miejscach.
   

  zobacz więcej
  Data publikacji: 17-03-2015 21:43
 • Opis działań w ramach projektu badawczego "Zabawy badawcze ze śniegiem"

  projekt zima gr. I (52).jpeg

  W dniach 07.01.2015r.-13.01.2015r w grupie I realizowany był cykl zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Zabawy badawcze ze śniegiem”. Projekt „Zabawy badawcze ze śniegiem” ukazuje propozycje ekologicznych działań indywidualnych i zespołowych; wspólnych z rodzicami w domu i w przedszkolu. Niewiele jest rzeczy tak fascynujących jak świat przyrody. Każdy człowiek zatrzymuje się  nad jego wielkością i pięknem. Tym bardziej zależy nam  aby rozbudzać u dzieci zainteresowanie otaczającą przyrodą. Dzięki bezpośrednim obserwacjom i praktycznym działaniom, dzieci mogą bezpośrednio „doświadczać” jej życia. Często zadajemy sobie pytanie „W jaki sposób rozbudzać u dzieci wrażliwość na piękno otaczającego świata?, „Jakich metod użyć aby wzmocnić doświadczenia ekologiczne, szczególnie u najmłodszych odbiorców ?”. Odpowiedzi niejako nasuwają się same. Każdy z nas był dzieckiem, każdy z nas wie, co najszybciej do nas docierało i jakie informacje udało nam się z tamtego czasu zachować. Dotknąć, doświadczyć, obejrzeć, przeżyć, spróbować, eksperymentować- oto najlepsze działania  dzieci. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 01-04-2015 19:22
 • Opis projektu: "Skarby Ziemi"

  projekt ziemia (19).jpeg

  Projekt "Skarby Ziemi" był realizowany w pierwszych dwóch tygodniach grudnia, w grupie dzieci najstarszych. Celem projektu  było  zainteresowanie dzieci przyrodą nieożywioną oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych związanych z tym, czego już nie można zaobserwować na drodze bezpośrednich obserwacji.. Dzięki realizacji tego projektu dzieci mogły poznać skarby Ziemi występujące w Polsce, dowiedzieć się jakie zwierzęta zamieszkiwały naszą planetę w dawnych czasach. 

  zobacz więcej
  Data publikacji: 05-01-2015 17:04
 • Opis projektu badawczego "Białe i czarne skarby - czyli odkrywcy mali tajemnice ziemi będą odkrywali"

  Zdj¦Öcie_8[1].jpeg

  Na początku grudnia dzieci z grupy II rozpoczęły realizację kolejnego już projektu edukacyjnego. Tym razem zajęły się odkrywaniem biało –czarnych tajemnic ziemi. Głównym celem projektu było:
  - rozbudzanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody nieożywionej,
  - poznanie  najważniejszych surowców naturalnych wydobywanych w Polsce (węgiel i sól) oraz sposobów wykorzystywania ich i przetwarzania.
  Realizacja tego przedsięwzięcia była odpowiedzią na naturalną ciekawość dzieci związaną z poznawaniem i odkrywaniem rzeczy odległych i nieznanych, a bardzo ciekawych, jakimi z pewnością są dinozaury oraz skarby ziemi.
  Projekt rozpoczął się od odczytania listu od geologa do dzieci, który rozbudził ich zainteresowanie fascynującą historią ziemi oraz jej skarbami.

  zobacz więcej
  Data publikacji: 23-12-2014 20:42
 • Opis działań w ramach projektu: "Skąd się bierze węgiel?"

  węgiel maluchy (22) [].jpeg

  Projektu edukacyjny „Skąd się bierze węgiel?” dla grupy 3- latków pozwolił zrealizować wiele obszarów z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” w różnych zakresach.Celem głównym przygotowanego projektu było poszerzanie wiedzy o świecie – poznanie pracy górnika i miejsca oraz efektów jego pracy; wzbogacanie zasobu słownictwa, stwarzanie okazji do swobodnego wypowiadania się; integrowanie wiedzy przekazywanej w ramach zajęć z różnymi obszarami edukacyjnymi; rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci

  zobacz więcej
  Data publikacji: 10-01-2015 17:17

DSC02064.jpeg DSCN0848 [640x480].jpeg DSCN0977.jpeg IMG_3417 [640x480].jpeg IMG_3779 [640x480].jpeg kl5 (1).jpeg P6241527.jpeg PC213026.jpeg Przedszkole w Starych Budkowicach (6).jpeg